null
KANDYDAT
null

Dla swoich Klientów, przedsiębiorstw reprezentujących różne sektory biznesu, poszukujemy kandydatów na stanowiska średniego i wysokiego szczebla. Jeśli są Państwo otwarci na nowe wyzwania zawodowe, zapraszamy do nadsyłania swoich zgłoszeń na adres kandydat@gpexecutive.com.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu umożliwienia przetwarzania danych osobowych na potrzeby prowadzonych przez GP Executive procesów rekrutacyjnych Państwa zgłoszenia MUSZĄ zawierać ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH w następującej treści:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Integraal Solutions Sp. z o.o. w celach zgodnych z jej profilem działania. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie. Oświadczam, iż jest mi wiadome, że administratorem zbioru danych osobowych, w którym znajdują się m.in. moje dane jest Integraal Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 18/5.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Przesłane przez Państwa dokumenty znajdą się w naszej elektronicznej bazie kandydatów. Jednocześnie gwarantujemy ich pełne bezpieczeństwo.

Informacje, które uzyskamy nie będą w żaden sposób wykorzystane, ani udostępniane bez wiedzy i uprzedniej zgody kandydata.

W przypadku rozpoczęcia procesu rekrutacji na stanowisko zgodne z Państwa profilem kandydata przedstawiciel firmy GP Executive zgłosi się do Państwa w celu wstępnego przedstawienia oferty oraz uzyskania zgody na uwzględnienie Państwa kandydatury w procesie rekrutacji.