null
EXECUTIVE SEARCH

REKRUTACJE WYSOKIEGO SZCZEBLA

null

Executive search to złożony proces rekrutacji, którego zadaniem jest pozyskanie odpowiednich kandydatów na kluczowe stanowiska w firmie.

To jedno z najbardziej odpowiedzialnych zadań, jakie może zostać powierzone konsultantowi zewnętrznemu. Dlatego na każdym etapie współpracy dokładamy wszelkich starań, aby naszym Klientom i Kandydatom zapewnić odpowiednie warunki do profesjonalnego i skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę procedury pozyskania odpowiedniego pracownika – od sformułowania oczekiwań wobec kandydata, poprzez research i selekcję kandydatów, aż po pomoc w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i negocjacji.

JAK DZIAŁAMY?

null

Na proces executive search składają się trzy etapy:

1.
OCENA STANU OBECNEGO

Określenie powodu rozpoczęcia procesu executive search jest kluczowe dla jego realizacji oraz przebiegu.

Dlatego współpracę z Klientem rozpoczynamy od weryfikacji i oceny obecnej sytuacji firmy, zarówno w kontekście potrzeb rekrutacyjnych i ich powodów, jak i porównania sytuacji firmy z sytuacją innych przedstawicieli branży.

2.
PROCES REKRUTACJI

Proces rekrutacji obejmuje szereg działań, które mają na celu stworzenie sylwetki idealnego kandydata, a następnie poszukiwanie i selekcję kandydatów spełniających.

Należą do nich:

– nawiązanie kontaktu z potencjalnymi kandydatami,

– selekcja kandydatów przy pomocy wywiadu kompetencyjnego,

– prezentacja wybranych kandydatów,

– pomoc w przygotowaniu oferty zatrudnienia oraz negocjowaniu warunków zatrudnienia.

Całość procesu rekrutacyjnego odbywa się w przyjaznej, profesjonalnej i poufnej atmosferze, która umożliwia komfortowe prowadzenie rozmów zainteresowanym stronom.

3.
WDROŻENIE NOWEJ OSOBY

Wdrożenie nowego pracownika ma kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu rekrutacyjnego.

Zapewniając nowozatrudnionemu pracownikowi odpowiednie wsparcie skracamy czas niezbędny na jego adaptację na nowym stanowisku pracy, jednocześnie gwarantując  jego efektywność.

WSPARCIE COACHINGOWO-MENTORINGOWE

null

Odpowiednie wsparcie coachingowo-mentoringowe to jeden z elementów, który ma wpływ na rozwój firmy oraz realizację, przez liderów i ich zespoły, celów biznesowych.  Wspieramy firmy bezpośrednio podczas kluczowego procesu wdrożenia pracownika do organizacji, ale również dbamy o wzmocnienie świadomości liderskiej i podnoszenie sprawczości zespołów poprzez budowanie ich dobrostanu w środowisku biznesowym.
Z naszymi klientami pracujemy zarówno przeprowadzając sesje indywidualne, jak również organizując warsztaty grupowe. Spotkania coachinigowo-mentoringowe obejmują:

– Indywidualne sesje coachingowe/mentoringowe

– Integrację zespołów

– Wsparcie kandydata/kandydatkę w procesie awansu

– Dobrostan w środowisku korporacyjnym

– Coaching kadry kierowniczej – wyzwania świadomego lidera.

Nasze usługi kierowane są zarówno do firm przechodzących przez procesy zmian organizacyjnych, borykających się ze spadkiem efektywności w zespołach, jak i do indywidualnych osób pragnących rozwijać albo wzmacniać swoje umiejętności liderskie.

W naszych działaniach skupiamy się na:

– Dostarczaniu narzędzi do codziennej pracy i samorozwoju liderów – umożliwiając im ciągły rozwój, nawet po zakończeniu współpracy z nami

– Podnoszeniu efektywności zespołów poprzez prawidłowy proces ich integracji

– Wzmacnianiu naturalnych talentów i kompetencji pracowniczych

– Budowaniu poczucia odpowiedzialności w zespołach

– Pracy z ograniczającymi przekonaniami stojącymi na drodze do realizacji celów i sukcesu.