Audyt Managerski

Audyt Managerski (audyt personalny kadry zarządzającej) to specjalistyczne narzędzie HR służące do ewaluacji kompetencji osób pełniących funkcje kierownicze w przedsiębiorstwie/organizacji. Tę samą metodę wykorzystuje się do oceny potencjału oraz umiejętności zarządczych osób kandydujących na stanowiska kierownicze. Narzędzie to ma więc dwojakie zastosowanie:

– jako metoda bieżącej ewaluacji kompetencji kadry kierowniczej,

– jako narzędzie uzupełniające w procesie rekrutacji na stanowiska zarządcze.

W obydwu przypadkach metoda audytu managerskiego polega na wnikliwej obserwacji kadry kierowniczej/kandydatów na stanowiska zarządcze pod kątem bieżącej strategii przedsiębiorstwa oraz przyjętych planów rozwojowych. Dla wyników obserwacji bardzo ważna jest specyfika audytowanych stanowisk oraz ich znaczenie w strukturze organizacji.

 

Przygotowanie i przebieg ewaluacji

Rzetelny audyt managerski poprzedza:

– określenie celu bądź celów prowadzonej ewaluacji,

– zdefiniowanie specyfiki audytowanych stanowisk,

– wybór narzędzi,

– ustalenie harmonogramu ewaluacji.

 

Zalety usługi

Audyt managerski nie tylko wskazuje słabe strony kadry kierowniczej, które należy wziąć pod uwagę i poprawić, ale także jej zalety, których wykorzystanie pozwoli na jeszcze efektywniejsze działanie przedsiębiorstwa. Jest to więc narzędzie o charakterze uniwersalnym, po które możemy sięgnąć niezależnie od aktualnego poziomu obsługi procesów zarządczych w firmie.

Audyt managerski