• Audyt managerski

  Audyt Managerski

  Metoda służąca rozpoznaniu i określeniu kompetencji kadry kierowniczej jako zespołu, która umożliwia optymalne wykorzystanie potencjału poszczególnych pracowników w strukturach firmy. Narzędzie może być wykorzystywane podczas procesu rekrutacji.

 • Outplacement

  Outplacement

  To program zwolnień monitorowanych wdrażany w przypadku restrukturyzacji zatrudnienia. Jego celem jest załagodzenie skutków zwolnień w firmie poprzez pomoc oraz wsparcie oferowane zwalnianym pracownikom w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia.

 • ssessment/Development Center

  Assessment / Development Center

  Metoda oceny predyspozycji zawodowych kandydata umożliwiająca weryfikację wiedzy teoretycznej oraz ocenę umiejętności praktycznych. Wieloaspektowa ocena predyspozycji kandydata pozwala przewidzieć, jak kandydat poradzi sobie w nowym środowisku pracy.

 • choaching

  Coaching

  Interaktywny proces, którego celem jest pomoc indywidualnym pracownikom lub grupom pracowniczym w identyfikacji obszarów wymagających poprawy, w celu przyspieszenia tempa rozwoju i polepszenia efektów działania, a także zdefiniowania źródeł motywacji.