Assessment/Development Center

Assessment/Development Center to obecnie jedne z najbardziej obiektywnych technik diagnostycznych, w których wykorzystuje się testy oraz zadania sytuacyjne. Poprzez obserwację i ewaluację zachowań w sytuacjach zbliżonych do realnych techniki AC/DC umożliwiają ocenę predyspozycji zawodowych kandydata na gruncie teoretycznym oraz praktycznym. Weryfikacja praktycznych umiejętności pozwala przewidzieć jak kandydat poradzi sobie w nowym środowisku pracy. To czyni metodę AC/DC wartościowym narzędziem rekrutacyjnym.

 

Przebieg procesu ewaluacji

AC/DC to metoda opierająca się na zadaniach, w trakcie których kandydaci są zmuszeni do radzenia sobie w sytuacjach, jakie rzeczywiście mogą im się przydarzyć w pracy. Podczas gdy kandydaci realizują zadania, zespół wyspecjalizowanych Asesorów poddaje ocenie zachowanie poszczególnych kandydatów w kontekście pożądanych na danym stanowisku pracy kompetencji miękkich, m.in.:

– umiejętności negocjacyjne,

– kreatywność,

– umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

– umiejętność pracy pod presją,

– umiejętność współpracy z innymi,

– zdolności kierownicze i zarządcze.

 

Zastosowanie

Ze względu na możliwość uzyskania szerokiego obrazu kompetencji pracowników oraz kandydatów metodę Assessment Center poleca się w szczególności jako narzędzie:

– w procesie rekrutacji na najwyższe stanowiska managerskie,

– w procesie rekrutacji na stanowiska managerskie średniego szczebla,

– weryfikacji kompetencji kadry zarządzającej,

– oceny potencjału zawodowego pracowników,

– projektowania ścieżek rozwoju zawodowego pracowników,

– budowania i implementacji systemu zarządzania kompetencjami.

ssessment/Development Center