Outplacement

Outplacement (system łagodnych zwolnień) to program wdrażany m.in. w przypadku restrukturyzacji zakładu pracy, którego głównym zadaniem jest szerokorozumiana pomoc odchodzącym pracownikom w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia. Do innych zadań systemu należy maksymalne załagodzenie skutków zwolnień w firmie, w tym także utrzymanie dobrych stosunków wewnątrz przedsiębiorstwa po przeprowadzonej restrukturyzacji zatrudnienia. Tak definiowany outplacement skupia się zarówno na odchodzących, jak i pozostających pracownika, jednocześnie umożliwiając firmie zachowanie pozytywnego wizerunku na lokalnym rynku.

 

Zakres wsparcia

Outplacement to program realizowany na trzech płaszczyznach:

#1. Pracownicy odchodzący z pracy

W swojej klasycznej postaci program outplacement jest skierowany przede wszystkim do pracowników, którzy w wyniku redukcji zatrudnienia w swoim obecnym zakładzie pracy już niedługo trafią na rynek pracy. To im zapewnia się m.in.:

– profesjonalne wsparcie psychologiczne (samoocena, motywacja do znalezienia nowego zatrudnienia, itp.,),

– doradztwo zawodowe (opracowanie CV oraz listu motywacyjnego, pomoc w wyborze najodpowiedniejszych ofert pracy, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych),

– bezpośredni dostęp do ofert pracy zgodnych z kompetencjami i ambicjami.

 

#2. Pracownicy pozostający w firmie

Outplacement to także program pozwalający na zachowanie dobrych stosunków wewnątrz firmy, co ma kluczowe znaczenie dla jej przetrwania oraz dalszego rozwoju. Wykorzystuje się w tym celu różnorodne narzędzia HR, których zadaniem jest:

– podniesienie lojalności pracowników względem pracodawcy,

– podniesienie poziomu odczuwania lojalności pracodawcy względem pracowników,

– motywowanie pracowników do dalszej pracy.

 

#3. Wizerunek

Przedsiębiorstwo decydujące się na redukcję etatów musi się liczyć z negatywnymi reakcjami najbliższego otoczenia. Poprzez zapewnienie wsparcia odchodzącym pracownikom oraz poprawę warunków pracy outplacement wpływa dodatnio na postrzeganie zrestrukturyzowanego przedsiębiorstwa na rynku lokalnym. Pozwala na utrzymanie pozytywnego wizerunku w lokalnych mediach, wśród społeczności, a także potencjalnych pracowników i kontrahentów firmy.

Outplacement